Kdo byl Dr. Bach?

Kdo byl Dr. Bach?

Dr. Edward Bach byl lékař a výzkumný vědec (bakteriolog). Narodil se na sklonku 19. století. Během medicíny zjišťoval, že to není úplně to pravé, co by chtěl dělat. Měl své zdravotní problémy a lékaři mu dávali jen pár měsíců života. On však žil ještě dalších 19 let. 

Na základě jeho zdravotního problému začal svět vnímat jinak, tzv. šestým smyslem, tedy energie a vibrace přírody. Když Bach působil jako lékař, zjišťoval, že stejné zdravotní symptomy u různých lidí nelze léčit stejným způsobem. Přemýšlel o tom a došel k závěru, že to zřejmě není jen o těle, ale bude to souviset i s duší. 

Postupně odcházel od klasické medicíny a daleko více ho to táhlo k přírodě. Už od pradávna lidé v přírodě nacházeli vše co potřebovali k uzdravení (léčivé byliny, oheň, vodu..) Postupem času, jak se medicína vyvíjela, nastupovaly uměle vytvořené léky a to co tady bylo od pradávna ustupovalo do pozadí. 

S tímto se Dr. Bach nechtěl spokojit a tím, že vnímal přírodu svým šestým smyslem, tak začal zjišťovat, že určité rostliny (promítají se do toho i přírodní zákony) odpovídají určité části lidské psychiky. Postupně začal objevovat rostliny a dal dohromady 38 rostlin.

Základní myšlenky Dr. Bacha z díla ,,Uzdrav se!”

Budeme-li mít v sobě velkou lásku, povede každou naší myšlenku, každý náš čin a nikdy nikomu neuškodí.

Skutečnými nemocemi člověka, jsou jeho charakterové vady, jako pýcha, krutost, nenávist, sobectví, nevědomost, slabost nebo chtivost, a když se dostatečně zamyslíme, každá z nich je namířená proti jednotě věcí. Choroby v moderním slova smyslu jsou nedostatky našeho charakteru: pakliže o nich víme a přesto v nich setrváváme, nutně se to bolestně odrazí na našem těle v podobě nemoci.

E.Bach – Free Thyself, Kap. 4

Budeme- li naslouchat našim vlastním instinktům, přáním, potřebám a myšlenkám, pak nebudeme poznávat nic jiného, než radost a zdraví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *